«Економіка. Фінанси. Право»

№12, 2019

Кількість переглядів: 966

Кількість завантажень: 450

Завантажити випуск

Сергій Анатолійович ТКАЧЕНКО, Олена Миколаївна ПОТИШНЯК, Євгенія Сергіївна ПОЛЯКОВА

Атрибути ядра генеральних і проміжних результуючих показників та критеріїв оцінки господарської дієвості функції інтегрованого економічного аналізу й оцінки

Марта Василівна ДМИТРИШИН

Концесійні моделі публічно-приватного партнерства закладів вищої освіти та будівельних підприємств у контексті новоприйнятого Закону України «Про концесії»

Ігор Олегович ТАРЛОПОВ, Влада Віталіївна ОЛЕКСІЄНКО

Статистична оцінка проблем безробіття в Україні

Ольга Євгеніївна ГРОМОВА, Аліна Ігорівна ГАБРИД, Олена Миколаївна ЛАНОВА

Сутність впливу ситуаційних факторів на поведінку споживачів

Ольга Дмитрівна ОГДАНСЬКА, Вікторія Михайлівна МАКАРЕНКО

Аналіз стану та динаміки державного боргу України

Ольга Євгеніївна ГРОМОВА, Олександр Юрійович КОЗЛОВ

Дослідження використання маркетингових інструментів впливу на поведінку споживачів на прикладі ТОВ «БОМБА-ТУР», м. Вінниця

Вікторія Михайлівна КРЕМЕНЬ , Ольга Іванівна КРЕМЕНЬ , Оксана Сергіївна АКУЛІНІНА

Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та особливості оцінювання

Наталія Юріївна МИРОЩЕНКО, Оксана Леонідівна ЗАРИЦЬКА, Анастасія Валеріївна СИМАК

Проблеми комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств