Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. Економіка. Фінанси. Право

На період воєнного стану в Україні журнал встановив контакти

Про журнал

Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» видається з 1994 року.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

  • економічні науки - категорія Б: Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 р. № 886 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року".
  • юридичні науки - категорія Б: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 вересня 2020 р.".
  • фахове видання з обліку та аудиту: Рішення Аудиторської палати України від 21.12.2017 № 353/10.
Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 21620-11520 ПР від 12.10.2015 р.

Журналу присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2409-1944 та включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus

Засновники: Аудиторська фірма «Аналітик» спільно з Академією муніципального управління та Національною академією внутрішніх справ.

Статті обов’язково проходять відбір, зовнішнє і внутрішнє рецензування. Повний або частковий передрук матеріалів журналу допускається лише за згодою редакції. Відповідальність за добір і викладення фактів несуть автори.

Тимчасово на сайті дані з форми не надсилаються. Просимо надсилати свої дані й статті зі своєї електронної скриньки на редакційну: efp.redaktor@gmail.com.