Положення про рецензування статей, які надходять для публікації у інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право»

Дане Положення регламентує порядок рецензування статей, що подаються на розгляд до інформаційно-аналітичного наукометричного журналу «Економіка. Фінанси. Право». Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакційної колегії. Основною метою рецензування є сувора об’єктивна оцінка рукописів, які надходять до публікації. Статті повинні відповідати встановленим вимогам журналу, мати цінність з наукової точки зору й сприяти вирішенню актуальних проблем та завдань. Також процес рецензування має підвищити якість наукових статей шляхом детального аналізу переваг та недоліків роботи. В журналі використовується процес подвійного анонімного рецензування (double-blind review), що передбачає анонімність учасників процесу (авторів, рецензентів). До участі в процесі рецензування залучаються незалежні експерти, які компетентні в певній галузі знань.

Рецензування статей відбувається на засадах конфіденційності. Тому автору необхідно підготувати окрему титульну сторінку, де будуть зазначені такі елементи: назва статті; відомості про авторів (ПІБ, назва структурного підрозділу та університетів / організацій; поштова адреса автора, який відповідає за листування); джерела фінансування / подяки (при наявності); інформація про конфлікт інтересів. В статті необхідно видалити дані елементи для збереження процедури анонімності, а також дотримуватися таких ключових пунктів:

 • посилання на роботи автора, які зустрічаються в тексті, необхідно оформлювати таким чином: [Анонім, 2019];
 • переконатися, що рисунки та таблиці не містять інформації, пов’язаної з автором;
 • інформацію, яка може ідентифікувати автора, необхідно вказувати на титульній сторінці, що супроводжує рукопис;
 • переконатися, що в назві файлів відсутня будь-яка інформація, яка може ідентифікувати автора; властивості файлу також повинні бути анонімні.
Порядок рецензування статей

До інформаційно-аналітичного наукометричного журналу «Економіка. Фінанси. Право» статі приймаються безперервно протягом року. Всі статті, які надходять до журналу, проходять процедуру подвійного анонімного рецензування (double-blind review).

Особливості публікаційного процесу полягають в наступному:

 • набір матеріалу відбувається безперервно, але розподіл статей в випуск здійснюється після проходження ними процесу рецензування; виконання авторами необхідних доопрацювань згідно із зауваженнями рецензента (якщо вони є);
 • визначення схвалених до публікації статей після повторного рецензування;
 • рішення щодо направлення статті на процес рецензування приймає головний редактор журналу;
 • процес рецензування займає до 4 тижнів, якщо інше не погоджено з редакцією журналу;
 • до розгляду приймаються статті українською та англійською мовами;
 • до рецензування допускаються статті, що оформлені відповідно до вимог журналу та пройшли первинний контроль у редакційно-видавничому відділі. У випадку зауважень на даному етапі стаття повертається автору на доопрацювання;
 • редакцією журналу визначаються рецензенти, які є найбільш компетентними фахівцями у цій категорії наук;
 • після завершення процесу рецензування автору приходить повідомлення із результатом експертної оцінки (стаття може бути прийнята одразу / можуть бути надані пропозиції щодо доопрацювання відповідно до зауважень рецензентів / рецензентом може бути відмовлено в публікації матеріалу);
 • автор повинен доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів, а також надати їм аргументовану відповідь протягом одного календарного місяця, якщо ж якщо автор відмовляється від повторного доопрацювання статті, то вона автоматично знімається з публікації;
 • рецензент може проконсультуватися з іншим експертом при виникненні суперечливих моментів під час оцінювання роботи, попередньо отримавши згоду редакції журналу;
 • остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається на засіданні редакційної колегії з врахуванням коментарів рецензента;
 • відповідальність за достовірність даних, науково-практичну цінність роботи та порушення авторських прав покладається на автора та рецензентів.