«Економіка. Фінанси. Право»

№ 9/1, 2021

Кількість переглядів: 786

Кількість завантажень: 165

Завантажити випуск

Олександр Олексійович БРИГІНЕЦЬ, Іван Васильович НЕВЗОРОВ

Порівняльна характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду нормативно-правового регулювання податку на доходи фізичних осіб в умовах розбудови інформаційного суспільства

Ксенія Валеріївна КОВТУНЕНКО, Олександра Вікторівна КОВАЛЬЧУК, Микола Віталійович АТАНАСОВ

Персонал підприємства: сутність і підходи до визначення

Анастасія Сергіївна МЕТІЛЬ, Ірина Михайлівна ПЕРЕВЕРЗА

Ґенеза та еволюція становлення правової держави: антропологічний підхід

Тетяна Вікторівна ГІЛЬОРМЕ

Оцінювання екологічних ризиків космічної діяльності як детермінант глобальної безпеки

Оксана Миколаївна КИРИЛЕНКО, Віталій Дмитрович БОРОВИК

Теоретичні та прикладні принципи системи адаптації персоналу

Юлія Валеріївна ВОЛКОВА

Поняття "сталий розвиток" на макро- та мікрорівнях: історичний огляд, підходи до трактування, характеристика складових концепції

Наталія Володимирівна МОСКАЛЬ

Концепція аудиту оплати праці та розрахунків із працівниками на підприємстві

Анна Володимирівна ЗАДОРОЖНА

Про один із сучасних трендів діджиталізації бізнесу

Галина Володимирівна АНІКІНА

Особливості спадкування відумерлого майна у міжнародному приватному праві

Світлана Володимирівна ЛОЗІНСЬКА

Справа "Левчук проти України" та її значення для захисту жінок від домашнього насильства в Україні