«Економіка. Фінанси. Право»

№ 12/2, 2021

Кількість переглядів: 980

Кількість завантажень: 273

Завантажити випуск

Михайло Олегович БОРИСЕВИЧ

Правовий механізм дотримання процесуальних строків у целерантних справах у адміністративному судочинстві України

Володимир Анатолійович ВЕЛИЧКО

Математичне моделювання впливу стейкхолдерних показників на розвиток будівельних підприємств

Надія Вікторівна ГРИЩУК

Роль кредитних ресурсів в фінансовому забезпеченні сільськогосподарських виробників в сучасних економічних умовах

Зоряна Миколаївна ЛОБОДІНА, Вікторія Михайлівна БУЛАВИНЕЦЬ, Христина Тарасівна ДАНИЛЬЦІВ

Бюджетне фінансування освітніх послуг: сучасні тенденції та перспективи вдосконалення

Павло Володимирович КОНДРО

Моделі прогнозування рівня боргової безпеки України

Дар’я Володимирівна КАЛАШНИК, Анастасія Олексіївна МОСКАЛЕНКО

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічній службі: українські реалії та зарубіжний досвід

Ольга Іванівна КРЕМЕНЬ, Анастасія Євгенівна КУЛЬША, Вікторія Михайлівна КРЕМЕНЬ

Статистичний аналіз державного боргу України у сучасних економічних умовах