Практика Європейського суду з прав людини та її значення для адміністративного судочинства

Випуск: №12/3, 2019

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2019.12(3).4

У статті розглянуто юридичну природу рішень Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ). Проведено наукову оцінку практики ЄСПЛ в аспекті національного законодавства. Розглянуто різні наукові підходи стосовно визначення місця та ролі практики ЄСПЛ в системі національного судочинства, зокрема адміністративного. Певну увагу приділено аналізу положень Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». У публікації підкреслено, що згідно ст. 1 наведеного Закону необхідно вести мову про практику ЄСПЛ у широкому аспекті, а не тільки про рішення стосовно України. Залишається відкритим питання, якою мірою практика ЄСПЛ в якості джерела права обов’язкова для національного судочинства. Відповідь на таке питання, насамперед, повинні надати Конститу-ційний суд України та Верховний суд України.

Ключові слова : практика Європейського суду з прав людини, джерело права, адміністративне право, judicial law-making, прецедентне право

References:

1. Zavhorodnii V.A. The legal nature of the decisions of the European Court of Human Rights. Scientific scientist at the International Humanities University. Series: Law. 2015. № 15. Vol.1. pp. 19-22 (in Ukrainian)
2. Havryliuk O. Problematic issues of application of the case law of the European Court of Human Rights by national courts. International law. 2018. № 4. pp. 231-238 (in Ukrainian)
3. Kononenko V.P. The Usual Nature of the Case-Law of the European Court of Human Rights: abstract diss. ... cand. law sciences. Kyiv, 2009. 19 p. (in Ukrainian)
4. Soloviov O.V.  On the national legal status of the case law of the European Court of Human Rights. Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine. 2010. № 6. pp. 1-9 (in Ukrainian)
5. Zadyraka N.Yu. The decision of the European Court of Human Rights in the legal system of continental law as a source of administrative procedural law. Administrative law and process. 2014. № 3. pp. 234-244 (in Ukrainian)
6. Ismailov K.Yu. Influence of decisions of the European Court of Human Rights on the system of sources of law of Ukraine. State and law. 2011. Issue 51. pp. 75-80
7. Popov Yu.Yu. The decision of the European Court of Human Rights as a convincing precedent: the experience of England and Ukraine. Entrepreneurship, economics and law. 2010. № 11. pp. 49-52 (in Ukrainian)
8. Blazhivska N. To the question of the place of decisions of the European Court of Human Rights in the national legal system. International law. 2018. № 4. pp. 226-230 (in Ukrainian)
9. Marchenko A.A. The case law of the European Court of Human Rights in the legal system of Ukraine. Customs business. 2013. № 6. pp. 23-28 (in Ukrainian)
10. Suprun D.M. Organizational and legal foundations and jurisdictional foundations of the European Court of Human Rights: abstract. diss. ... cand. law Sciences. Kyiv, 2002. 22 p. (in Ukrainian)
11. Popov Yu.Yu. The decision of the European Court of Human Rights as a convincing precedent: the experience of England and Ukraine. Law of Ukraine. 2010. № 2. P. 173-179 (in Ukrainian)
12. Ilchenko I. Some questions about the application of the Convention on the Protection of Rights and Fundamental Freedoms and the practice of the European Court of Human Rights in Ukraine. Law of Ukraine. 2009. № 10. pp. 145-148 (in Ukrainian)
13. Ilkov V.V. The case law of the European Court of Human Rights as a source of law in administrative justice: general principles. Our law. 2017. № 2. pp. 83-89 (in Ukrainian)
14. Pogrebniak O.S. Decision of the European Court of Human Rights as part of national law. Actual problems of the state and law. 2014. pp. 154-161 (in Ukrainian)
15. Shevchuk S. Judicial protection of human rights: The practice of the European Court of Human Rights in the context of the Western legal tradition. Kyiv: Abstract, 2007. 847 p. (in Ukrainian)
16. Luts L.A. Prospects for establishing a judicial precedent as a source of Ukrainian law. Bulletin of the Center for Judicial Studies. 2006. № 6. pp. 10-15. (in Ukrainian)

Завантажити статтю