Проблема дефіциту демократії у Європейському Союзі

Випуск: №12/3, 2019

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2019.12(3).2

У статті проаналізовано причини та вплив проблеми «дефіциту демократії» на функціонування Європейського Союзу. Визначено сутність проблеми «дефіциту демократі», досліджено її прояви у діяльності та функціонуванні інституцій ЄС. Також було досліджено питання загальноєвропейської ідентичності та проаналізовано наслідки її відсутності, що являє собою окрему складову проблеми, яка вивчається. Також автором проаналізовані окремі шляхи подолання проблеми «дефіциту демократії» у ЄС. Крім того, автором було досліджено ряд джерел як іноземних, так і вітчизняних дослідників, в результаті чого було зроблено висновок про те, що єдиного погляду щодо розглядуваної проблеми немає, але в жодному випадку не можна говорити про те, що ЄС недемократичне об’єднання.

Ключові слова : Європейський Союз, проблема «дефіциту демократії», легітимність, інститути ЄС

References:

1. Neza kogovsek salamon and projekt polska. Democratic Deficit in Europe – Is This the Main Issue? URL: http://4liberty.eu/ democratic-deficit-in-europe-is-this-the-main-issue/.
2. Sorace M. The European Union democratic deficit: substantive representation in the European Parliament at the input stage. European Union Politics. 2018. № 19 (1). pp. 3-24. ISSN 1465-1165. URL: http://eprints.lse.ac.uk/87625/1/Sorace _EU%20Democratic%20Deficit.pdf
3. Zelinskiy Ya. Democratic deficit in the European Union and the deliberative democracy. Political Science and Law. Globalization, politics, law. TSU Bulletin. 2015. Issue 2(2). pp. 82-90. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/defitsit-demokratii-v-evropeyskom-soobschestve-i-deliberativnaya-demokratiya/viewer (in Russian).
4. Follesdal A., Hix S. Why There Is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik. JCMS Journal of Common Market Studies. 2006. № 44(09). pp. 533-562. URL: https://www.researchgate.net/publication/4991696_Why_ There_Is_a_Democratic_Deficit_in_the_EU_A_Response_to_Majone_and_Moravcsik
5. Baikovskyi P. Institutional and socio-structural causes of «democracy deficit» in the EU. Bulletin of the University of Lviv. International Relations Series. 2012. Issue 30. pp. 103–112. (in Ukrainian).
6. Vesnic-Alujevic L., Nacarino R.C. The EU and Its Democratic Deficit: Problems and (Possible) Solutions. Center for European Studies. 2012. URL: https://journals. sagepub.com/doi/pdf/10.1007/S12290-012-0213-7

 

Завантажити статтю