Організація та методика обліку, аудиту грошових коштів та аналізу грошових потоків на авіаційних підприємствах

Випуск: №12/3, 2019

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2019.12(3).1

У статті розглянуто теоретико-методологічні та організаційні аспекти обліку, аудиту, аналізу грошових потоків, з’ясовано напрями їх покращення на авіапідприємствах. Уточнюється поняття грошових коштів відповідно до НП(С)БО1, з’ясовано специфіку діяльності авіапідприємств згідно з чинним Повітряним Кодексом України. Розглянуто джерела, які дозволяють коректно провести облік, аудит грошових коштів, аналіз грошових потоків авіапідприємств. Деталізовано рахунки обліку грошових коштів на авіапідприємствах, зокрема, 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти».

Ключові слова : грошові кошти, грошові потоки, облік грошових коштів, аудит грошових коштів, аналіз грошових потоків

References:


References
1. Vasyliuk M.M. Conceptual bases of audit quality. Ivano-Frankivsk: Kushnir H.M., 2019. 587 p. [in Ukrainian].
2. Kovalchuk N.O., Havatiuk L.S., Yermiichuk N.I. Financial analysis. Chernivtsi: Ruta, 2019. 336 p. [in Ukrainian].
3. Financial accounting / Ya.D. Krupka, Z.V. Zadorozhnyi, N.V. Hudz et.al. Ternopil: TNEU, 2017. 451 p. [in Ukrainian].
4. On approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General Requirements for Financial Reporting": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 07.02.2013 № 73. Official Bulletin of Ukraine № 19, Art. 97, Art. 665, act code 66132/2013. [in Ukrainian].
5. Air Code of Ukraine dated May 19, 2011 № 3393-VI. The Verkhovna Rada of Ukraine (BBR). 2011. № 48-49. Art. 536 [in Ukrainian]

 

Завантажити статтю