Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України

Випуск: № 12, 2020

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2020.12.5

У статті визначено особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України. Наведено економічну сутність місцевих бюджетів. Виділено низку чинників, які виконують місцеві бюджети. Досліджено підходи до трактування сутності поняття «децентралізація». Продемонстровано етапи децентралізації в Україні з 2014 р. та показано їхні результати. Доведено, що якість життя населення та соціально-економічна стабільність у країні багато в чому залежать від ефективної діяльності органів місцевого самоврядування. Наведено напрями реформування, які включає бюджетно-фінансова децентралізація. Розглянуто нормативно-правову базу, яка регулює функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Здійснено комплексний аналіз доходів та видатків місцевих бюджетів України. Проаналізовано динаміку обсягів і структури доходів та видатків місцевих бюджетів України за 2017–2019 рр. Визначено характерні проблеми стану місцевих бюджетів та наведено заходи, які доцільно реалізувати для вирішення цієї ситуації.

Ключові слова : децентралізація, фінансово-бюджетна децентралізація, місцевий бюджет, реформа децентралізації, податкові надходження, неподаткові надходження, видатки, фінансова самостійність

References:

1. Budget Code of Ukraine: Law of Ukraine of July 8, 2010 № 2456–VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2010. №  50–51. art. 572. (in Ukrainian).

2. Bykadorova N.O. Financial decentralization of local self-government. Economic Bulletin of Donbass. 2010. Vol. 2 (20). pp. 145–151. (in Ukrainian).

3. Furdychko L.Ye. Decentralization: financial independence of local budgets of Ukraine. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 2015. Vol. 5 (115). pp. 39–42. (in Ukrainian).

4. Analysis of the results of decentralization in Ukraine (general information). URL: https://decentralization.gov.ua/ about (accessed: 3 November 2020). (in Ukrainian).

5. Information on the status of approval of local budgets (according to the Ministry of Finance of Ukraine). URL: https://mof.gov.ua/uk/approval-materials-of-local-budgets (accessed: 4 November 2020). (in Ukrainian).

6. Radelytskyi Yu.O., Kvasnіi O.R. Local budgets in terms of decentralization: theoretical aspects. Financial policy. 2018. Vol. 5 (133). pp. 147–153. (in Ukrainian).

7. Lobodіna Z.M. The impact of local budgets on socio-economic development of territories in the context of budget reform. Innovative economy. 2012. Vol. 9 (35). pp. 124–128. (in Ukrainian).

8. Statistical collection of the Ministry of Finance “Budget of Ukraine – 2019” prepared by the Department of Public Finance Statistics of the State Budget Department of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://mof.gov.ua/uk/ statistichnij-zbirnik (accessed: 5 November 2020). (in Ukrainian).

9. State web portal of the budget for citizens (according to the Ministry of Finance of Ukraine). URL: https://openbudget.gov.ua/?month=12&year=2019&budgetType=LOCAL (accessed: 5 November 2020). (in Ukrainian).

10. Kyrylenko O.P. Local finance. Kyiv: “Znannia”, 2006. pp. 667. (in Ukrainian).

Завантажити статтю