Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" користувач дає згоду на:

  • обробку його персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання;
  • використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;
  • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу;
  • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе;

Користувач зобов'язується в разі зміни персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію для оновлення персональних даних.