Аспекти економічної безпеки електронної комерції

Випуск: № 4, 2021

Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2021.4.5

Статтю присвячено дослідженню проблеми економічної безпеки електронної комерції в Україні. Розглядаються та аналізуються інструменти реалізації економічної безпеки, які впливають на формування економічної стратегії українських підприємств (у методах реалізації продукції присутні елементи електронної комерції) та підприємств, основним напрям діяльності яких є електронна комерція. Пропонуються заходи стосовно ефективного впровадження інструментів забезпечення економічної безпеки інформаційних систем українських підприємств. Метою роботи є визначення процесу розробки стратегії досягнення економічної безпеки. Особливе місце відведено інструментам визначення міри захищеності інформаційної системи електронної комерції.

Ключові слова : економічна безпека, електронна комерція, міра захищеності, діяльність підприємства

References:

1. Pistunov I.M., Kochura Ye.V. Security of e-commerce. Dnipropetrovsk: NMU, 2014. 125 p. URL: http://pistunovi.narod.ru/6_E_K.pdf (in Ukrainian).

2. Market adaptation and economic security of agricultural enterprises: theoretical foundations of planning in the market of agricultural production: collection. monograph / ed. V.M. Zhmailov et.al. Sumy, 2018. 396 p. (in Ukrainian).

3. Kozachenko A.V., Ponomarev V.P., Liashenko A.N. Economic security of the enterprise: essence and mechanism of maintenance: monograph Kyiv: Libra, 2003. 280 p. (in Ukrainian).

4. Melamedov S.L. Formation of strategy of economic security of business structures. Kyiv: Osvita, 2002. 58 p. (in Ukrainian).

5. Sudoplatov A.P., Lekariev S.V. Security of entrepreneurial activity. Lviv: OLMA-PRESS, 2011. 381 p. (in Ukrainian).

6. Tkachenko A.A. The problem of ensuring economic security at the enterprise. Modeling and forecasting of economic processes: materials of the XII scientific-practical. conf., April 18. 2018 Kyiv: NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. 2018. 60 p. (in Ukrainian).

Завантажити статтю